Tabulka srovnání funkcí produktů řady QuickPHOTO 3.1

QuickPHOTO CAMERA 3.1 QuickPHOTO MICRO 3.1 QuickPHOTO INDUSTRIAL 3.1
Funkce pro pořizování a úpravy snímků Ano Ano Ano
Vkládání textových popisků a označování zajímavých míst ve snímku Ano Ano Ano
Časosběrné snímání s možností ovládání osvětlovačů a tvorby videosekvencí Ano Ano Ano
Pokročilé funkce pro tisk snímků Ano Ano Ano
Možnost rozšíření funkcí přídavnými moduly (Deep Focus, HDR, RECORD IT, FLUO+) Ano Ano Ano
Zobrazení 2 nebo 4 snímků vedle sebe Ano Ano
Kalibrované měřítko Ano Ano Ano
Měření délek - úsečka Ano Ano Ano
Rozšířené měřící funkce1 Ano Ano
Pokročilé měřící funkce pro technické aplikace2 Ano
Exportování naměřených hodnot do souboru formátu Microsoft® Excel® 3 nebo do textového souboru Ano Ano Ano
Vytváření protokolů ve formátu Microsoft® Word 4 Ano Ano
Průběžné exportování naměřených hodnot do otevřeného dokumentu Microsoft® Excel® 3 Ano


Vysvětlivky

1Rozšířené měřící funkce:

 • Měření obvodů a ploch (elipsa, obdélník, mnohoúhelník)
 • Měření délky lomené čáry
 • Měření úhlů s vrcholem ve snímku (libovolný úhel, úhel sevřený se svislou nebo vodorovnou osou)
 • Počítání objektů
 • Analýza fází - základní
 • Zobrazení pravoúhlé mřížky

2Pokročilé měřící funkce pro technické aplikace:

 • Měření úhlu určeného dvěma úsečkami (s vrcholem také mimo snímek)
 • Měření kružnic – plocha, obvod, průměr (kružnice definovaná poloměrem, průměrem nebo třemi body)
 • Měření oblouku – poloměr, délka, úhel
 • Zkouška tvrdosti podle Brinella a Vickerse
 • Měření vzdálenosti rovnoběžek
 • Analýza fází - rozšířená (definování oblastí měření)
 • Zobrazení kruhové mřížky

3 - vyžaduje nainstalovaný program Microsoft® Excel®
4 - vyžaduje nainstalovaný program Microsoft® Word


Microsoft®, Excel® jsou registrované značky společnosti Microsoft Corp.

Aktuality

01/2017 Nové USB 3.0 CMOS kamery

Nové USB 3.0 CMOS kamery PROMICAM LITE 5 a PROMICAM LITE 10 jsou nyní dostupné a podporované v programech QuickPHOTO.


11/2017 Podpora nových modelů zrcadlovek Canon EOS

Digitální zrcadlovky Canon EOS 200D a 6D Mark II jsou nyní podporovány v programech QuickPHOTO. Instalační balíček nové verze ovládacího panelu naleznete v sekci Downloads.


09/2017 Vydán modul Figure Maker

Softwarový modul k programům QuickPHOTO pro vytváření složených snímků pro účely publikování.
Více info>>


02/2017 Modul Image Stitching pro interaktivní skládání zorných polí

Na trh byl uveden nový softwarový modul k programům QuickPHOTO, který umožňuje interaktivně skládat zorná pole z mikroskopů s manuálním stolkem.
Více info>>


12/2016 Podpora automatizovaného HDR snímání pro fotoaparáty Canon EOS

Ovládací panel fotoaparátů Canon EOS nyní podporuje automatizované HDR snímání, které je také možné spojit s proostřovacím modulem Deep Focus. Instalační balíček nové verze ovládacího panelu fotoaparátů Canon EOS naleznete v sekci Downloads.