QuickPHOTO MICRO 3.1

Program QuickPHOTO MICRO 3.1 je určen pro záznam digitálního obrazu zejména z mikroskopů vybavených digitálními kamerami a fotoaparáty, k úpravám a ukládání pořízených snímků a měření. Využití nachází hlavně v oblasti medicínské a biologické mikroskopie. Živý obraz z mikroskopu zobrazený na monitoru počítače usnadňuje ostření a správné exponování snímků.

Program QuickPHOTO MICRO 3.1 je vybaven celou řadou měřících funkcí např. měření délek, obvodů, ploch, úhlů, počítání objektů, analýza fází. Pomocí funkcí pro časosběrné fotografování je možné snímky pořizovat automaticky v definovaném časovém intervalu.Bezplatná aktualizace pro majitele programu QuickPHOTO MICRO 3.0
Bezplatnou aktualizaci na verzi QuickPHOTO MICRO 3.1 si můžete stáhnout v sekci Downloads.


Vyzkoušejte si QuickPHOTO MICRO 3.1 ZDARMA!

Stáhnout
 1. Stáhněte si zdarma zkušební verzi programu QuickPHOTO MICRO 3.1
 2. Používejte program po dobu 30 dnů bez omezení
 3. Intuitivní prostředí zvládne každý uživatel

Přehled hlavních funkcí a vlastností:

 • snímání ze široké škály snímacích zařízení (digitální fotoaparáty, kamery, skenery)
 • živý obraz na monitoru počítače (usnadňuje ostření a může být použit pro demonstrační účely)
 • měření v pořízených snímcích: vkládání kalibrovaného měřítka, měření délek, obvodů, ploch, úhlů, počítání objektů, analýza fází
 • měření v živém obrazu: vkládání kalibrovaného měřítka, měření délek, obvodů, ploch a úhlů - tyto funkce jsou zatím dostupné pouze při použití kamer Lumenera® INFINITY a kamer PROMICAM
 • tabulka naměřených hodnot obsahuje také základní statistiky a umožňuje psaní poznámek a exportování naměřených hodnot (volitelně včetně snímku s měřícími objekty) do souboru formátu Microsoft® Excel® nebo do textového souboru
 • pokročilé funkce pro hromadné ukládání většího množství snímků
 • možnost automatického ukládání snímků do složky ihned po pořízení
 • podpora jednotek mezi-zvětšení (zoomovací jednotky, měniče zvětšení) a kódovaných zařízení pro odečet aktuálního zvětšení mikroskopu
 • úpravy snímků, vyznačování zajímavých detailů a vkládání textových poznámek, psaní komentářů ke snímkům
 • pokročilé funkce pro tisk snímků včetně interaktivního náhledu
 • funkce pro automatické pořizování snímků v definovaném časovém intervalu s možností řízení osvětlovačů a tvorby HD videosekvencí
 • možnost pořizování snímků pomocí dálkové spouště (volitelné příslušenství)
 • možnost uzamčení kalibrací s ochranou heslem, ochrana kalibračních hodnot digitálním podpisem
 • podpora práce na dvou monitorech
 • přívětivé uživatelské rozhraní také v českém jazyce
 • rozšiřitelnost pomocí přídavných modulů (Deep Focus, HDR, RECORD IT, FLUO+)

Funkce měření v pořízených snímcích:

 • vkládání kalibrovaného měřítka (s možností přizpůsobit typ, velikost a barvu; vertikální či horizontální orientace)
 • měření délek (úsečka, lomená čára)
 • měření ploch a obvodů (elipsa, obdélník, mnohoúhelník)
 • měření úhlů (libovolný úhel, úhel sevřený s osou X, úhel sevřený s osou Y)
 • počítání objektů
 • analýza fází
 • zobrazení pravoúhlé kalibrované mřížky
 • možnost volby měřených veličin a jejich značení u jednotlivých měřících objektů
 • Naměřené hodnoty jsou uchovávány v přehledné tabulce s možností exportování volitelně včetně snímku s měřícími objekty) do souboru formátu Microsoft® Excel® nebo do textového souboru.
 • Naměřené hodnoty mohou být uloženy přímo v souboru snímku, v případě uložení ve formátu JPEG nebo TIFF.

Měření v živém obrazu:

Tato functionalita je k dispozici zatím pouze pro kamery Lumenera® INFINITY a kamery PROMICAM.

 • měření přímo v živém obrazu (bez nutnosti nejdříve pořídit snímek)
 • vkládání kalibrovaného měřítka (s možností přizpůsobit typ, velikost a barvu; vertikální či horizontální orientace)
 • měření délek (úsečka, lomená čára)
 • měření ploch a obvodů (elipsa, obdélník, mnohoúhelník)
 • měření úhlů (libovolný úhel, úhel sevřený s osou X, úhel sevřený s osou Y)
 • počítání objetků (tato funkce je dostupná zatím pouze pro kamery PROMICAM)
 • zobrazení pravoúhlé kalibrované mřížky
 • Naměřené hodnoty jsou uchovávány v přehledné tabulce s možností exportování do souboru formátu Microsoft® Excel® nebo do textového souboru.

Popis funkcí:

Možnosti práce s obrazem
Snímky jsou ihned po pořízení automaticky přeneseny do počítače a připraveny ke zpracování. Program QuickPHOTO MICRO 3.1 umožňuje pracovat s více snímky současně, pro snadné porovnávání mohou být zobrazeny dva nebo čtyři snímky vedle sebe. Panel náhledů dovoluje snadno přejít k práci s dalšími snímky. Okno Navigátor usnadňuje orientaci i ve zvětšených snímcích, které se nevejdou celé na obrazovku.

Snímky lze snadno upravovat pomocí následujících funkcí:

 • oříznutí snímku (velikost výřezu je možné definovat v pixelech, µm nebo mm)
 • otáčení snímku (o 90° po nebo proti směru hodinových ručiček)
 • převracení snímku podél os
 • změna rozměrů snímku
 • úprava jasu a kontrastu
 • úprava barevného vyvážení
 • úprava histogramu
 • filtry (zaostření, rozostření, negativ, černobílý snímek, mediánový filtr)
 • vyvážení černé a bílé barvy
 • označení zajímavých míst pomocí čar, šipek, kružnic, elips, obdélníků a kreslení od ruky
 • vkládání textových poznámek

Práce s vrstvami
Všechny objekty vkládané do snímku (kresby, měření a popisky) jsou ukládány do samostatné vrstvy „nad snímkem“ a lze je kdykoliv modifikovat (změna barvy a tloušťky čar, změna rozměrů a umístění objektů, smazání), skrýt nebo celou vrstvu smazat. Program QuickPHOTO MICRO 3.1 umožňuje vrátit zpět libovolný počet provedených operací.

Tvorba protokolů
Snímky s tabulkami výsledků mohou být exportovány do protokolů ve formátu Microsoft® Word. Uživatel může vytvářet vlastní šablony pro tvorbu protokolů s různým vzhledem a počtem snímků. Šablony se vytváří v programu Microsoft® Word s využitím běžných formátovacích funkcí.

Protokol QuickPHOTO MICRO

Analýza fází
Funkce Analýza fází je určena zejména pro obory zabývající se studiem materiálů. Tato funkce umožňuje měřit procentuální obsah určité fáze (barevný odstín nebo stupeň šedi) ve snímku. V jednom snímku je možné měřit až čtyři fáze. Lze zvolit různé barvy zobrazených fází, přidat další oblast k aktuální fázi, provést inverzi fáze, nastavit toleranci i překryvy. Ve výsledcích je zobrazeno procentuální množství každé fáze ve snímku.

Analýza fází

Ovládací panely snímacích zařízení
Podporovaná snímací zařízení (digitální fotoaparáty, kamery) je možné z počítače ovládat prostřednictvím dedikovaných ovládacích panelů. Ovládací panel obsahuje živý obraz ze snímacího zařízení a řadu ovládacích prvků pro nastavování parametrů a pořízení snímku.

Snímací zařízení ovládaná prostřednictvím rozhraní TWAIN
Ostatní snímací zařízení, která v programu QuickPHOTO MICRO 3.1 nemají vlastní ovládací panel, je možné ovládat prostřednictvím rozhraní TWAIN. I tato zařízení je nyní možné používat také ve spojení s vestavěným modulem Časovač nebo volitelným modulem Deep Focus pro vytváření snímků s extrémní hloubkou ostrosti.

Snímání ze zdrojů analogového videosignálu
Program QuickPHOTO MICRO 3.1 je vybaven také ovládacím panelem, který umožňuje pořizovat snímky ze zdrojů analogového videosignálu. Je tak možné pořizovat snímky například z analogových kamer, videoendoskopických systémů, videorekordérů, DVD apod.

Automatické snímání v definovaném časovém intervalu
Vestavěný modul Časovač umožňuje automatické pořizování snímků v nastavitelném časovém intervalu s možností ovládání osvětlovačů. Světlo může být rozsvíceno vždy jen na dobu nutnou pro pořízení snímku, aby nedocházelo k dlouhodobému nežádoucímu působení osvětlení na preparát.

Tvorba videosekvencí z časosběných snímků
Modul Tvorba videosekvencí, který je standardní součástí programu, je určen pro vytváření HD videosouborů (s rozlišením až 1920 x 1080 pixelů) ze snímků pořízených pomocí modulu Časovač. Například při zachycení série snímků pomalu se měnícího objektu lze pomocí modulu Tvorba videosekvencí vytvořit videosoubor, ve kterém bude pohyb zaznamenán ve zrychlené formě.

Podpora práce na dvou monitorech
Program QuickPHOTO MICRO 3.1 podporuje dvoumonitorové pracovní stanice. Jeden monitor může být využit pro zobrazení hlavního okna programu, zatímco na druhém monitoru je zobrazen ovládací panel snímacího zařízení (například v celoobrazovkovém režimu).

Dálková spoušť
Dálková spoušť je volitelné příslušenství, které značně zvyšuje komfort při pořizování snímků. Pořízení snímků provedete stiskem tlačítka dálkové spouště.

Systémové požadavky:

Minimální konfigurace Doporučená konfigurace
Procesor Jednojádrový 2,4 GHz Vícejádrový
Operační paměť 1 GB 2-4 GB
USB porty 2x USB 2.0 2x USB 2.0/3.0
Operační systém Microsoft® Windows®
XP(SP3)/Vista/7/8/8.1/10
Microsoft® Windows®
7/8/8.1/10
Rozlišení monitoru 1024 x 768 obr. bodů 1920 x 1080 obr. bodů

Tabulku kompatibility podporovaných snímacích zařízení s operačními systémy naleznete zde.

Programy QuickPHOTO nejsou určeny ke stanovení diagnóz a léčebných postupů

Microsoft®, Windows®, Excel® jsou registrované značky společnosti Microsoft Corp.

Aktuality

01/2017 Nové USB 3.0 CMOS kamery

Nové USB 3.0 CMOS kamery PROMICAM LITE 5 a PROMICAM LITE 10 jsou nyní dostupné a podporované v programech QuickPHOTO.


11/2017 Podpora nových modelů zrcadlovek Canon EOS

Digitální zrcadlovky Canon EOS 200D a 6D Mark II jsou nyní podporovány v programech QuickPHOTO. Instalační balíček nové verze ovládacího panelu naleznete v sekci Downloads.


09/2017 Vydán modul Figure Maker

Softwarový modul k programům QuickPHOTO pro vytváření složených snímků pro účely publikování.
Více info>>


02/2017 Modul Image Stitching pro interaktivní skládání zorných polí

Na trh byl uveden nový softwarový modul k programům QuickPHOTO, který umožňuje interaktivně skládat zorná pole z mikroskopů s manuálním stolkem.
Více info>>


12/2016 Podpora automatizovaného HDR snímání pro fotoaparáty Canon EOS

Ovládací panel fotoaparátů Canon EOS nyní podporuje automatizované HDR snímání, které je také možné spojit s proostřovacím modulem Deep Focus. Instalační balíček nové verze ovládacího panelu fotoaparátů Canon EOS naleznete v sekci Downloads.